Stanislav Müller, 10/2017, IRON BUNNY 2017 / EDUARD - MODEL ACCESSORIES


Stanislav Müller, 9/2017, AZULEJOS / PORTO Red Bull Air Race / NEXT LEVEL / http://nextlevel.cz/ 

O MNĚ / ABOUT

Stanislav Muller works with cut glass and currently works as the Associate Professor at the Toyama City Institute of Glass Art (2012 - 2016). His glass objects pregnantly serious touch topics such as human freedom or majeure, and it clearly and without pathos. Muller's sense of perfectionism bordering with our fixed idea of what can be in the material such as glass realize a special surprise us clarity into which it is inserted with reference to the concept of world history and mythology.

Muller from the 90s of the 20th century, working on the project Mirror Man. Mirror image of the character, which reflects the surrounding world and the environment.

MIRROR MAN    ミラーマン   www.facebook.com/mirrorman1st/

MIRROR MAN
IN JAPAN

TEACHING

MIRROR MAN
IN CZECH

25+

LET ZKUŠENOSTÍ


    +++ since 1995  MIRROR MAN 

500+

DOKONČENÝCH PROJEKTŮ


GLASS WORK 
GOLEM, 2016

Golem (hebrejsky: הגולם) je v židovské mystice člověkem oživená socha. Takovýchto golemů je známo poměrně dost a ačkoli si golema většina lidí představuje jako oživenou sochu s podobou člověka, může mít i podobu jinou.

Slovo golem znamená v hebrejštině neúplnost, nedokonalost a takto byla také tato oživená bytost pojímána. Neměla vlastní myšlenky ani vlastní vůli, obvykle nemohla hovořit a pouze doslovně plnila příkazy svého pána. Víra v možnost stvořit věc vychází z přesvědčení, že dobří lidé mají tvůrčí sílu, která ovšem není taková jako síla Boží. 

2016/4 - Czech Centre Tokyo, Japan / Freshness - exhibition

Pojetí šému, který golemy oživoval, vychází z kabaly, neboť podle této nauky je možno zopakovat Boží tvůrčí čin s pomocí správné kombinace písmen Božího jména. Šém pak zpravidla byl pergamen, na němž byla magická slova napsána.

Představa stvoření lidské hliněné postavy člověkem a jím oživené proto, aby splnila uložený úkol, je ovšem prokazatelně mnohem starší: má svůj původ ve starověkém Egyptě, kde je literárně doložena v povídce ze 2. poloviny 6. století př. n. l. Pravděpodobně souvisí s vešebty hojně používanými od doby Střední říše.

Svým způsobem byl i Adam, první člověk stvořený z prachu, nejdříve golemem.

Stejně tak se objevuje motiv stvoření člověka bohem z hlíny (smíchané z krví jiného zabitého boha) v mezopotámských mýtech. Jistou podobnost by bylo možné vidět i ve východních rituálech "oživování" soch Buddhů. Než je socha umístěna na své místo, je do jejích útrob vložen svitek s mantrou. Stejně tak se objevuje motiv stvoření člověka bohem z hlíny (smíchané z krví jiného zabitého boha) v mezopotámských mýtech. Jistou podobnost by bylo možné vidět i ve východních rituálech "oživování" soch Buddhů. Než je socha umístěna na své místo, je do jejích útrob vložen svitek s mantrou.  více o Golemovi